Výkony a služby nehrazené pojišťovnou:

 

Přihláška do jeslí, mateřské školy, střední a vysoké školy     

    100,- Kč/první přihláška, každá další 50,- Kč/

 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte                               

     150,- Kč ( posudek platí vždy 2 rok na všechny akce-

      sport,škola v přírodě, letní a zimní tábor)

Zdravotní průkaz                                                                     

    200,- Kč

 

Řidičský průkaz                                                                       

    300,- Kč

 

Nepovinné očkování  (výkon)                                                  

     200,- Kč

    Doplatek na očkování Prevenar13  500,- Kč oproti platbě pojišťovny                

    Doplatek na očkování Silgard 280 ,- Kč oproti platbě pojišťovny    

               

Potvrzení na vlastní žádost  dle rozsahu                                                 

     100 - 300,- Kč

    (pro soud, byt apod.)

 

 


Kontakt

Dětské středisko

222581302