Očkování

 /dle vyhlášky 355/2017 sb. o očkování proti infekčním nemocem s účinností od 1.1.2018/ 

Doplňující informace:

1. Hexavakcína (Infanrix Hexa,Hexacima), obsahující očkování proti šesti nemocem

- záškrtu, tetanu,dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem

Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B.

2. Očkování proti pneumokokovým nákazám: jedná se o očkování nepovinné,

doporučené, které je hrazeno zdravotními pojišťovnami - bližší informace dětský lékař.

3. Očkování proti rotavirovým nákazám - omezeno věkem, doporučené,

nehrazené očkování, hradí rodiče dítěte.

4. Priorix obsahuje očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím - očkování

povinné, hrazené státem, lze doplnit o očkování proti planým neštovicím -

vakcína Priorix tetra obsahuje očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím

 a planým neštovicím v jedné dávce - hradí však rodiče dítěte.

 

5. Tuberkulóza - bylo zrušeno plošné očkování - indikace k očkování proti TBC

nastává pouze tehdy, pokud jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec

dítěte či člen domácnosti, v níž dítě žije

  • má/měl aktivní tuberkulózu.

  • dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo

  • člen domácnosti, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá

  • / pobýval ve státě s vyšším výskytem TBC než 40 případů na

  • 100 000 obyvatel.

  • dítě bylo v kontaktu s nemocným tuberkulózou.

Indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři

 novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři pro děti

a dorost zákonnými zástupci dítěte.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, podle § 47 také umožňuje,

aby byla pro dítě v rámci povinného očkování použita očkovací látka jiná, než

zajistí Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím orgánu ochrany veřejného zdraví.

Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak

 platí rodič sám.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, § 47 odst. 3 ukládá, aby

každé provedené očkování bylo zdravotnickým zařízením zapsáno do očkovacího

průkazu a do zdravotnické dokumentace. Při každém dalším očkování je očkovaný

povinen předložit tento průkaz k provedení záznamu.

 

 


Kontakt

Dětské středisko

222581302