LSPP

Lékařská služba první pomoci pro děti v Praze:

Klinika dětského a dorostového lékařství, Ke Karlovu 2,Praha 2 - tel. 223967777

PO - PÁ:  19.00-06.00

Sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz

Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800. Praha 4, pavilon B1 - tel.  261083783

PO - PÁ:  19.00-6.00

Sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 - tel. 224433654

PO - PÁ:  19.00-06.00

Sobota,neděle,svátek:nepřetržitý provoz

Fakultní nemocnice Bulovka,Budínova 2,Praha 8, Pavilon č.15 - tel.283842224

PO-PÁ: 16.00-07.00

Sobota,neděle,svátek: nepřetržitý provoz

Poliklinika Prosek,Lovosická 10,Praha 9 - tel.286881517

 PO-PÁ: 19.00-06.00

Sobota,neděla,svátek: nepřetržitý provoz

Dětská klinika FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10

PO-PÁ: 19.00-07.00

Sobota,neděle,svátek: nepřetržitý provoz 


Kontakt

Dětské středisko

222581302