Souhlas 15 let.odt (10,9 kB) 


Vážení rodiče a pacienti,

věnujte,prosím, zvýšenou pozornost následujícím informacím.

Dle nové legislativy(Zákon 373/2011 Sb., §51,§52 o specifických zdravotních službách a nová právní úprava vyhlášky 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu) nejsme my, Vaši praktičtí lékaři pro děti a dorost, kompetentní k těmto úkonům:

 

Posuzování zdravotní způsobilosti 

k práci,

ke studiu na sportovní škole, ke zdravotně náročnému sportu, vrcholovému sportu.


CO TO ZNAMENÁ??

1)              
Posouzení zdravotní způsobilosti k práci náleží PL (praktický lékař pro dospělé )
nebo lékaři se specializací pracovní lékařství - my poskytneme pro tohoto
lékaře výpis z dokumentace / 100,- Kč/

2)              
Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu na sportovní škole, ke zdravotně náročnému sportu, vrcholovému sportu
náleží tělovýchovnému lékaři - my opět poskytneme výpis z dokumentace.CO POTŘEBUJETE?


1)              
K posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu, tělesné výchově ve škole,účasti na zotavovací akci a plavání: formulář posudku se všemi
náležitostmi. Potvrzujeme zde.

2)              
K posouzení zdravotní způsobilosti k výkonnostnímu sportu:
vyplněný nový formulář posudku pro sport . Potvrzujeme zde.  U některých sportů je nutné vyšetření EKG.

3)              
K posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu na sportovní škole, ke zdravotně náročnému sportu, vrcholovému sportu:  potvrzuje tělovýchovný lékař - od nás výpis ze zdravotní dokumentace tělovýchovného lékaře (100,- Kč)

4)              
K posouzení zdravotní způsobilosti k práci od nás výpis ze zdravotní dokumentace pro pracovního lékaře (100 Kč)


 

 

 

 

 


Kontakt

Dětské středisko

Olšanská 7/3.patro, Praha 3

222581302